Hållbarhet

Som ett industriföretag med mål att växa är det viktigt för oss att ta ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. VMI är ett familjeägt företag som sedan starten 1976 haft en mycket nära relation med våra kunder, leverantörer, medarbetare och samarbetspartners för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

Vi är övertygade om att långsiktighet stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet och när vi nu höjer ribban i vårt hållbarhetsarbete är det naturligt att vi tar med oss våra partners på resan. Under hösten 2020 har vi därför genomfört en dialog med ett urval av våra medarbetare, kunder, potentiella kunder och leverantörer. Syftet har varit att förstå vilka krav och förväntningar våra medarbetare och samarbetspartners har på vårt hållbarhetsarbete.

Resultatet från vår väsentlighetsanalys hösten 2020 visar den samlade bilden av våra egna och våra intressenters förväntningar på vårt hållbarhetsarbete framåt.

Minskad energiförbrukning och optimerade processer

VMI har jobbat med hållbarhet i många år och har såklart redan kommit en bit på vägen. Bland annat investerade vi i en frekvensstyrd kompressor 2018 för att sänka vår energiförbrukning. Vi använder 100 procent förnybar el och jobbar fokuserat med att optimera våra processer, vilket ger bättre ekonomi, hållbarhet på verktyg, minskad energiåtgång och högre kvalitet, samtidigt som medarbetarna mår bättre och känner sig trygga med att de levererar ett bra resultat.

Våra hållbarhetsmål och Agenda 2030

Väsentlighetsanalysen definierar de områden som företaget behöver fokusera på framöver. Vi har satt en målbild för respektive område och kopplat dem till Agenda 2030-målen för att skapa en bild av var vi har våra utmaningar och hur vi kan bidra till en bättre värld.

Inom varje område finns tydliga mål med aktiviteter som vi följer upp regelbundet. Vi kommer också att fortsätta dialogen med våra intressenter, framför allt medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners regelbundet för att säkerställa att vi fokuserar på rätt saker.