Nya arbetssätt och rutiner ger rejäl kapacitetsökning

Med nya generationer kommer nytt tänk och ny energi. Sedan förre VDn och ägaren Rauld Säfström lämnade över verksamheten till den yngre generationen har stora förändringar skett. Så snart generationsskiftet var avklarat startades satsningar på LEAN, 5S och SMED (Single Minute Exchange of Dies) upp och nu ser sonen och nye VDn, Pontus Säfström, positivt resultat i form av högre leveranssäkerhet, högre kvalitet och kortare ledtider. Sammantaget har det lett till en ökad kapacitet i företaget.

“I och med en rad pensionsavgångar inom företaget i såväl ledning som produktion var förändringar i hur vi arbetade ett måste. CNC-operatörer är notoriskt svårt att få tag på så det handlar om att få ut så mycket som möjligt ur den kompetens vi har idag. Samtidigt som det är viktigt att få rätt man på rätt plats är det minst lika viktigt att få medarbetarna att känna delaktighet, och att därigenom skapa engagemang.”

Under två års tid har stort fokus legat på förbättringsarbetet inom företaget. LEAN-utbildningar har genomförts, 5S har införts, förbättringsmöten är en del av vardagen och engagemanget från medarbetarna är bättre än någonsin. Genom att erbjuda insikt i verksamheten och vara lyhörd inför medarbetarnas förbättringsförslag har vi sett ett rejält lyft på företaget. Tillgängligheten har stigit. Leveranssäkerhet och kvalitet ligger på 95 respektive 98%. Arbetsklimatet är på topp och kundnöjdheten stiger för varje leverans som lämnar tillverkningen i Malung.

”Arbetet med ständiga förbättringar har blivit rutin för oss på VMI AB. Till största del har vår kapacitetsökning kommit från effektiviseringar av våra egna processer. Men även investeringar i nyare, snabbare, maskiner har bidragit. Det har medfört att vi idag har ökat vår kapacitet med ca 40%. I och med det söker vi nu nya kunder och samarbetspartners för att jaga på tillväxten i företaget.”

Är du intresserad att veta mer?

Hör av dig med din förfrågan till oss på VMI AB!