Hållbarhet för VMI AB

Som ett industriföretag med mål att växa är det viktigt för oss att ta ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. VMI är ett familjeägt företag som sedan starten 1976 haft en mycket nära relation med våra kunder, leverantörer, medarbetare och samarbetspartners för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Vi är övertygade om att långsiktighet stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet och när vi nu höjer ribban i vårt hållbarhetsarbete är det naturligt att vi tar med oss våra partners på resan. Under hösten 2020 har vi därför genomfört en dialog med våra medarbetare samt ett urval av kunder, potentiella kunder och leverantörer. Syftet har varit att förstå vilka krav och förväntningar våra medarbetare och samarbetspartners har på vårt hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys

Resultatet från vår väsentlighetsanalys hösten 2020 visar den samlade bilden av våra egna och våra intressenters förväntningar på vårt hållbarhetsarbete framåt. 

Våra medarbetare

Våra affärer

Vår planet

Minskad energiförbrukning och optimerade processer

VMI har jobbat med hållbarhet i många år och har såklart redan kommit en bit på vägen. Vid sidan av det uppenbara arbetar vi hårt för att optimera våra processer. Det innebär bättre ekonomi, ökad livslängd på verktyg, minskad energiåtgång per tillverkad detalj samt högre kvalitet. Samtidigt mår våra medarbetare bättre och känner sig trygga med att de levererar ett bra resultat.

LED-belysning 30%
Klimatneutral uppvärmning 99.2%
Byte till frekvensstyrd kompressor 100%
100% Förnybar el 100%

Prioriterade fokusområden

Koldioxidavtryck

Vi ska vara klimatneutrala i vår försörjning av el och värme till verksamheten samt köra på fossilfria bränslen. Vi vill även påverka övriga i värdekedjan när det gäller klimatsmarta transporter.

Utsläpp till mark, vatten och luft

Vi ska inte påverka miljön negativt genom utsläpp till mark, vatten eller luft

Avfall

Vi ska minimera avfallet, så som skärvätska, verktyg och material, från vår egen verksamhet 

Etiska affärer

Våra kunder ska känna sig trygga med att våra produkter inte innehåller konfliktmineraler.

Hållbara affärer

Genom träffsäkra kalkyler skapa en bra affär för såväl oss som våra kunder

Medarbetarfokus

Säker arbetsmiljö för att minimera risken för långavig sjukfrånvaro

VMI AB

Kontakt

© All rights reserved

Made with ❤ by VMI AB 2023