Västerdalarnas Mekaniska Industri AB (VMI AB) är ett företag som erbjuder såväl prototyp-tillverkning och legotillverkning i små till medelstora serier som helhetslösningar inom mekanisk industri. Hos VMI AB finns mångårig erfarenhet inom tillverkning med höga kvalitetskrav samt välutbildad ingenjörspersonal som bidrar med spetskompetens.


Vår ambition är att arbeta i en nära relation med våra kunder och därigenom erbjuda tillverkning med stor flexibilitet och kundanpassning. Vi tar en aktiv del i våra kunders produktutveckling för att skapa en kostnadseffektiv lösning gällande såväl konstruktion och produktionsanpassning som materialval m.m.

Bland dagens uppdragsgivare finns bland annat ALMI Dalarna, vilka under lång tid valt att anlita VMI AB för utveckling, anpassning och tillverkning av såväl prototyper samt nollserier till de innovatörer de finansierar.
För att kunna prestera hög kvalitet med korta leveranstider har VMI AB en modern maskinpark. Merparten av maskinparken är av fabrikatet Mazak vilket medför tillverkning med hög precision och korta ställtider.