Med det att företaget utvecklas ser vi på VMI AB också att de kanaler genom vilka vi väljer att kommunicera angående just detta har ändrats. Livet levs till allt större del genom våra telefoner och surfplattor och vår närvaro på sociala media ökar därmed. Följ oss därför gärna på…

För att ni inte ska missa nyheter av betydande slag kommer dessa fortsatt att publiceras på såväl sociala media som här på hemsidan.