kvalitet-2016-01-2016-06

Ytterligare en gång kan vi konstatera att VMI AB lyckas väl med att leverera kvalitet. Efter att ha studerat första halvårets siffror kan vi glatt konstatera att vi ligger fortsatt högt vad gäller antalet godkända detaljer. Som leverantör av, i huvudsak, mindre serier riktar vi ljuset mot våra duktiga maskinoperatörer och den kvalitet de levererar. Med flera riggningar per dag i de flesta maskinerna, och volymer som ofta ligger på 10 detaljer per order, ser vi siffran 99% som en fjäder i hatten. Framför allt ett år då vi har tagit in många, för oss, nya detaljer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *