Kvalitetspolicy

 

KVALITET KOMMER FRÄMST!

Kvalitet är ett av VMI ABs kärnvärden. Vi ställer höga krav på oss själva och jobbar kontinuerligt med att höja kvalitetsnivån på det vi tillverkar och levererar med avsikt att bli en ännu bättre leverantör. Detta uppnås genom stort kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande samt en processkultur.

KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Företagets framgång på marknaden är beroende av förmågan att:

För att uppnå detta måste vi vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. 

LEDARNAS ENGAGEMANG

Samtliga ledare ska tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att:

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Samtliga medarbetare inom VMI AB:

PROCESSKULTUR

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att:

 

Certifikat CKM Västerdalarnas Mekaniska Industri AB 20200629