Kärnversamhet

VMI AB’s kärnverksamhet har alltid varit skärande bearbetning med inriktning på små till medelstora serier. Vi har under årens lopp byggt upp en stor erfarenhet inom just det området och våra medarbetare är mycket kompetenta på respektive maskingrupp. Våra kvalitetskrav är väldigt höga, målsättningen är att leverera produkter med god marginal till de kvalitetskrav som ställs samt att kvalitetsarbetet ska genomsyra företaget.

Höga krav och hög komplexitet

I och med ökad konkurrens från låglöneländer har VMI AB sedan slutet av 1990-talet inriktat sig på mindre serier av detaljer med högt ställda krav och en hög komplexitet. I och med detta skifte har även maskinparken utvecklats för just denna typ av bearbetning. Idag består maskinparken nästan uteslutande av moderna maskiner av fabrikatet Mazak för att kunna erbjuda bl.a. 5-axlig, simultan bearbetning samt komplettbearbetning i 5-axliga maskiner.

Tillverkning av färdiga produkter

Detta koncept gör att våra kunder får sin produkt helt färdig att leverera vidare till slutkunden. Produkten, samt kringutrustning emballage etc. utarbetas i samarbete mellan VMI AB och ägaren av produkten, VMI AB tar sedan hand om all tillverkning, montering, emballering och kvalitetskontroll av produkten. Oftast tillverkas alla komponenter i vår egen regi, men i fall där specialkompetens behövs har vi ett stort nätverk av samarbetspartners, dock utförs alltid slutmontering och kvalitetskontroll av oss. Exempel på produkter som tillverkas helt i vår regi är: BIOS Power Tower och Rock Cracker.

Innovationer, produktionsdesign och prototyp-tillverkning

Ett område som alltid funnits inom VMI ABs verksamhet, men som ökat markant under de senaste åren är arbetet med nya innovationer, prototyper och produktionsdesign.
För att nå bästa möjliga resultat görs detta i ett nära samarbete mellan innovatör och VMI ABs ingenjörspersonal. Projekten kan variera i storlek och involvering, men vanligt är att vi efter att produkten är färdigutvecklad även står för hela eller delar av produktionen. Innovatören, dennes produkt och sekretess är honnörsorden inom detta område.