Corona-pandemin öppnar för verksamhetsutveckling

Idag kan vi på VMI AB känna oss stolta! Riktigt stolta!

För drygt två månader, i slutet på april, lyfte vi på luren och kontaktade Viqma System AB för att diskutera ett projekt. Det var något som vi sedan många år hade diskuterat internt med aldrig riktigt funnit tiden för. Kanske av den enkla anledningen att kravet inte ställts på oss som leverantör. När vi i april månad hade permitterat personal och såg att det skulle finnas utrymme rent tidsmässigt innan semestern, tog vi dock chansen.

Projektet vi diskuterade var en certifiering mot ISO9001:2015 och ISO14001:2015 och då vår tro var att produktionen sakta men säkert skulle komma igång igen efter ordinarie industrisemester, såg vi vårt fönster…

VMI AB: ”Hur snabbt kan man normalt genomföra en certifiering mot kvalitet och miljö?”

Viqma System: ”Cirka 6-12 månader är ganska normalt.”

VMI AB: ”Vad är den kortaste tid Ni genomfört en certifiering på?”

Viqma System: ”Hmm, 4 månader”.

VMI AB: ”Går det att genomföra på 2?”

Svaret på den sista frågan kan vi idag besvara själva. Efter ca 8 veckors hårt arbete har vi idag, äntligen, våra certifikat hängandes på väggen (och på hemsidan). Certifieringsrevisionen klarades med beröm och inga avvikelser fanns att rapportera.

Vid sidan av våra medarbetares insatser i arbetet med att förbereda oss och vår verksamhet för certifieringsrevisionen vill jag även tacka just Viqma System och C1 Certification för deras arbete. Utan Viqma System hade vi inte klarat denna turbomatade certifiering. C1 Certification får jag tacka för en utmanande dag där frågor om vår verksamhet ställdes på sin spets. En spännande dialog om hur vi ska driva företaget och dess verksamhet framåt för att bli en ännu bättre leverantör har gjort att jag idag känner mig än mer taggad på att ta nästa steg, och nästa, och nästa.

Håll dig uppdaterad!

Med det att företaget utvecklas ser vi på VMI AB också att de kanaler genom vilka vi väljer att kommunicera angående just detta har ändrats. Livet levs till allt större del genom våra telefoner och surfplattor och vår närvaro på sociala media ökar därmed. Följ oss därför gärna på…

För att ni inte ska missa nyheter av betydande slag kommer dessa fortsatt att publiceras på såväl sociala media som här på hemsidan.

VMI AB breddar kundbasen

Efter en tids hårt jobb med att effektivisera verksamheten internt vänder nu VMI AB återigen blickarna utåt. Med en strävan att ytterligare bredda sin kundbas jobbar nu företaget hårt med att skapa nya kontakter och långsiktiga samarbeten. Målsättningen är att knyta kontakter med nya kunder för att bistå med kostnadseffektiv tillverkning av såväl små som medelstora serier. Vid sidan av bearbetning av de flesta material i en mycket flexibel maskinpark tillhandahåller VMI AB även olika former av yt- och värmebehandlingar samt delmontage och system- och helhetslösningar.  

Vad kan vi hjälpa just Dig med?

Kontakta oss med din förfrågan idag!

Nya arbetssätt och rutiner ger rejäl kapacitetsökning

Med nya generationer kommer nytt tänk och ny energi. Sedan förre VDn och ägaren Rauld Säfström lämnade över verksamheten till den yngre generationen har stora förändringar skett. Så snart generationsskiftet var avklarat startades satsningar på LEAN, 5S och SMED (Single Minute Exchange of Dies) upp och nu ser sonen och nye VDn, Pontus Säfström, positivt resultat i form av högre leveranssäkerhet, högre kvalitet och kortare ledtider. Sammantaget har det lett till en ökad kapacitet i företaget.

”I och med en rad pensionsavgångar inom företaget i såväl ledning som produktion var förändringar i hur vi arbetade ett måste. CNC-operatörer är notoriskt svårt att få tag på så det handlar om att få ut så mycket som möjligt ur den kompetens vi har idag. Samtidigt som det är viktigt att få rätt man på rätt plats är det minst lika viktigt att få medarbetarna att känna delaktighet, och att därigenom skapa engagemang.”

Under två års tid har stort fokus legat på förbättringsarbetet inom företaget. LEAN-utbildningar har genomförts, 5S har införts, förbättringsmöten är en del av vardagen och engagemanget från medarbetarna är bättre än någonsin. Genom att erbjuda insikt i verksamheten och vara lyhörd inför medarbetarnas förbättringsförslag har vi sett ett rejält lyft på företaget. Tillgängligheten har stigit. Leveranssäkerhet och kvalitet ligger på 95 respektive 98%. Arbetsklimatet är på topp och kundnöjdheten stiger för varje leverans som lämnar tillverkningen i Malung.

”Arbetet med ständiga förbättringar har blivit rutin för oss på VMI AB. Till största del har vår kapacitetsökning kommit från effektiviseringar av våra egna processer. Men även investeringar i nyare, snabbare, maskiner har bidragit. Det har medfört att vi idag har ökat vår kapacitet med ca 40%. I och med det söker vi nu nya kunder och samarbetspartners för att jaga på tillväxten i företaget.”

Är du intresserad att veta mer?

Hör av dig med din förfrågan till oss på VMI AB!

Uppdatering av maskinparken!

Mazak Nexus 250 MS

Sedan den 12e oktober producerar en ny maskin i VMI ABs lokaler. Behovet att ersätta två äldre maskiner ledde i slutändan till ytterligare en Mazak. Den här gången föll lotten på en Mazak Quickturn Nexus 250 MS med tillhörande stångmagasin. Maskinen ersätter idag två, nu mer pensionerade, maskinerna till 100% samt tillför ytterligare ca 30% i kapacitet. Med sub-spindel och stångmagasin blir det även ett tekniklyft i förhållande till tidigare maskiner, där ingen hade möjligheterna till vare sig volymerna eller till två-spindlig bearbetning. Maskinen levererades från LPV Verktygsmaskiner AB.

Kvalitet är ingen bristvara

kvalitet-2016-01-2016-06

Ytterligare en gång kan vi konstatera att VMI AB lyckas väl med att leverera kvalitet. Efter att ha studerat första halvårets siffror kan vi glatt konstatera att vi ligger fortsatt högt vad gäller antalet godkända detaljer. Som leverantör av, i huvudsak, mindre serier riktar vi ljuset mot våra duktiga maskinoperatörer och den kvalitet de levererar. Med flera riggningar per dag i de flesta maskinerna, och volymer som ofta ligger på 10 detaljer per order, ser vi siffran 99% som en fjäder i hatten. Framför allt ett år då vi har tagit in många, för oss, nya detaljer.

Besök av internationell dokumentärfotograf

Under dagen har den internationella dokumentärfotografen Ariana Lindquist besökt VMI AB. Detta för att intervjua och dokumentera företag i Malung för en kommande fotoutställning om utvecklingen, likheterna och skillnaderna mellan Malung i Dalarna, Sverige, och Malung Township, Roseau County, Minnesota (USA), dit många malungsbor utvandrade under slutet av 1800-talet. Det slutade i en spännande dag med intressanta samtal kring hennes kommande utställning och hennes tidigare uppdrag för bl.a. New York Times, Forbes och Bloomberg Business. Vi väntar nu med spänning på resultatet!

 

Se hennes alster på www.arianalindquist.com

LEAN-spelet hos VMI AB

VMI AB riktar ett stort tack till Joakim Holback, Holback Verksamhetsutveckling och konsult AB, för en mycket givande introduktion av LEAN Production och en trevlig dag i samband med genomfört LEAN-spel. Vi kan konstatera att gnistan nu är tänd hos samtliga medarbetare och att vi alla ser fram emot kommande förbättringsarbeten. Tack Joakim!

 

Ny hemsida

Vi uppdaterar nu vårt digitala ansikte utåt. Lägg gärna till oss bland dina favoriter och följ utvecklingen hos oss på VMI AB genom vår nya hemsida.