VMI AB breddar kundbasen

Efter en tids hårt jobb med att effektivisera verksamheten internt vänder nu VMI AB återigen blickarna utåt. Med en strävan att ytterligare bredda sin kundbas jobbar nu företaget hårt med att skapa nya kontakter och långsiktiga samarbeten. Målsättningen är att knyta kontakter med nya kunder för att bistå med kostnadseffektiv tillverkning av såväl små som medelstora serier. Vid sidan av bearbetning av de flesta material i en mycket flexibel maskinpark tillhandahåller VMI AB även olika former av yt- och värmebehandlingar samt delmontage och system- och helhetslösningar.  

Vad kan vi hjälpa just Dig med?

Kontakta oss med din förfrågan idag!

Nya arbetssätt och rutiner ger rejäl kapacitetsökning

Med nya generationer kommer nytt tänk och ny energi. Sedan förre VDn och ägaren Rauld Säfström lämnade över verksamheten till den yngre generationen har stora förändringar skett. Så snart generationsskiftet var avklarat startades satsningar på LEAN, 5S och SMED (Single Minute Exchange of Dies) upp och nu ser sonen och nye VDn, Pontus Säfström, positivt resultat i form av högre leveranssäkerhet, högre kvalitet och kortare ledtider. Sammantaget har det lett till en ökad kapacitet i företaget.

”I och med en rad pensionsavgångar inom företaget i såväl ledning som produktion var förändringar i hur vi arbetade ett måste. CNC-operatörer är notoriskt svårt att få tag på så det handlar om att få ut så mycket som möjligt ur den kompetens vi har idag. Samtidigt som det är viktigt att få rätt man på rätt plats är det minst lika viktigt att få medarbetarna att känna delaktighet, och att därigenom skapa engagemang.”

Under två års tid har stort fokus legat på förbättringsarbetet inom företaget. LEAN-utbildningar har genomförts, 5S har införts, förbättringsmöten är en del av vardagen och engagemanget från medarbetarna är bättre än någonsin. Genom att erbjuda insikt i verksamheten och vara lyhörd inför medarbetarnas förbättringsförslag har vi sett ett rejält lyft på företaget. Tillgängligheten har stigit. Leveranssäkerhet och kvalitet ligger på 95 respektive 98%. Arbetsklimatet är på topp och kundnöjdheten stiger för varje leverans som lämnar tillverkningen i Malung.

”Arbetet med ständiga förbättringar har blivit rutin för oss på VMI AB. Till största del har vår kapacitetsökning kommit från effektiviseringar av våra egna processer. Men även investeringar i nyare, snabbare, maskiner har bidragit. Det har medfört att vi idag har ökat vår kapacitet med ca 40%. I och med det söker vi nu nya kunder och samarbetspartners för att jaga på tillväxten i företaget.”

Är du intresserad att veta mer?

Hör av dig med din förfrågan till oss på VMI AB!

Uppdatering av maskinparken!

Mazak Nexus 250 MS

Sedan den 12e oktober producerar en ny maskin i VMI ABs lokaler. Behovet att ersätta två äldre maskiner ledde i slutändan till ytterligare en Mazak. Den här gången föll lotten på en Mazak Quickturn Nexus 250 MS med tillhörande stångmagasin. Maskinen ersätter idag två, nu mer pensionerade, maskinerna till 100% samt tillför ytterligare ca 30% i kapacitet. Med sub-spindel och stångmagasin blir det även ett tekniklyft i förhållande till tidigare maskiner, där ingen hade möjligheterna till vare sig volymerna eller till två-spindlig bearbetning. Maskinen levererades från LPV Verktygsmaskiner AB.

Kvalitet är ingen bristvara

kvalitet-2016-01-2016-06

Ytterligare en gång kan vi konstatera att VMI AB lyckas väl med att leverera kvalitet. Efter att ha studerat första halvårets siffror kan vi glatt konstatera att vi ligger fortsatt högt vad gäller antalet godkända detaljer. Som leverantör av, i huvudsak, mindre serier riktar vi ljuset mot våra duktiga maskinoperatörer och den kvalitet de levererar. Med flera riggningar per dag i de flesta maskinerna, och volymer som ofta ligger på 10 detaljer per order, ser vi siffran 99% som en fjäder i hatten. Framför allt ett år då vi har tagit in många, för oss, nya detaljer.